Regulamin                                                                                   Regulamin sklepu 

  #1 Ogólne

  &1. Korzystając ze sklepu akceptujesz poniższy regulamin.

  &2. Sklep jest własnością administratora witryny.

  &3. Składając zamówienie na tej stronie Klient potwierdza, że dokładnie zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane na stronie w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej podawane są w polskich złotych (PLN). Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny, może ulec zmianie

  &4. Sklep jest czynny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, wszystkie zamówienia są realizowane automatycznie. (Nie dotyczy prac konserwacyjnych itd.)

  &5. Do kupna usługi "admin" uprawnione są tylko osoby których podanie zostało wcześniej przyjęte na forum sieci serwerów, w przeciwnym wypadku usługa zostanie anulowana bez zwrotu pieniędzy.

  &6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za błędy w użytkowaniu sklepu przez klienta.

  &7. Administrator ma prawo do zmian w ofercie sklepu oraz niniejszego regulaminu bez wcześniejszego ostrzeżenia.

  &8. Użytkownik któremu usługa nie działa poprawnie, bądź w ogóle nie działa powinien zgłosić błąd administracji przed wygaśnięciem terminu usługi, dostarczając jednocześnie dowód zakupu.

  &9. Prawo do podjęcia decyzji nieokreślonych w tym regulaminie podlega Administratorowi.

  &10. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych ze sklepem prosimy niezwłocznie kontaktować się z Administracją.

  &11. Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Produktu Użytkownik nie otrzyma kodu zwrotnego lub jego usługa nie zostanie prawidłowo nadana, należy zgłosić się do Administratora Sklepu.

   

  #2 Płatności

  &1. Usługa SMS jest dostępna tylko na terenie Polski i dla polskich operatorów – dostawca usługi SMS współpracuje z operatorami : Orange, Play, Plus, T-mobile(z wirtualnych operatorów Polsat Cyfrowy i Sferia S.A)

  &2. Operatorem płatności SMS Premium jest GetPay Magdalena Flak z siedzibą przy ul. Szprudowo 26a, 83-140 Gniew, NIP: 5931837300, REGON: 369414017.

  &3. Operatorem płatności Przelew Online jest spółka POLSKI SYSTEM PŁATNOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, aleja Jana Pawła II 22, 00–133 Warszawa, NIP: 5252815885, REGON: 385587308, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000829237.

  &4. Operatorem płatności Paypal jest PayPal Europe S.à r.l. et Cie, S.C.A., prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luksemburgu.

   

  #3 Zasady użytkowania

  &1. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w użytkowaniu sklepu przez klienta.

  &2. W przypadku zostania zbanowanym na serwerze, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu.

  &3. W przypadku awari i niedostępności serwerów z przyczyn niezależnych od właściciela nie muszą przysługiwać dodatkowe dni

  &4. Sklep jest w pełni autokrytyczny oraz samowystarczalny wszystko odbywa się natychmiastowo.

  &5. Wszelkie próby oszustwa wiążą się z utratą usługi (bez zwrotu pieniędzy).

   

  #4 Usługodawca

  &1. Ma prawo zablokować usługę jeśli usługobiorca narusza regulamin.

  &2. W przypadku bana na serwerze, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu.

  &3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofania z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili

   

  #5 Polityka Prywatności

  &1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis.

  &2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

  &3. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

  &4. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

  &5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

   

  #6 Cennik SMS