asu small logo

Regulamin

Definicje:
 

1. KILL4U.PL - prywatne serwery gry komputerowej CS:GO udostępniony innym graczom w Internecie oraz strona internetowa o adresie https://forum.kill4u.pl

2. HOTPAY - https://hotpay.pl - internetowy serwis usługowy, w którym KLIENT może dokonać płatności na rzecz KILL4U.PL za pośrednictwem strony internetowej.

3. USŁUGA - udostępnienie UŻYTKOWNIKOWI uprawnień/dodatkowych możliwości na serwerach KILL4U.PL  do konta gracza.

4. SKLEP - podstrona internetowa umieszczona na stronie internetowej KILL4U.PL, na której KLIENT może dokonać PŁATNOŚCI.

5. PŁATNOŚĆ spełnienie przez KLIENTA na rzecz KILL4U.PL świadczenia pieniężnego za pośrednictwem HOTPAY poprzez wybraną metodę płatności.

6. GRACZ/UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna lub prawna użytkująca serwery KILL4U.PL.

7. KLIENT - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która dokonuje zakupu towarów lub nabywa USŁUGI w SKLEPIE i z tego tytułu dokonuje PŁATNOŚCI.

 

 

Informacje ogólne:
 

1. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu w dowolnym momencie.

2. Właściciel strony i sklepu zastrzega sobie pełne prawo do zmian w prowadzonych usługach oraz cenach usług świadczonych przez KILL4U.PL.

3. UŻYTKOWNIK, posiadając konto na serwerach KILL4U, akceptuje warunki regulaminu wewnętrznego serwera KILL4U.PL.

4. Reklamacje w związku z działaniem KILL4U.PL należy zgłaszać poprzez adres email [email protected]. Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na poprawność wpisywanego informacji, gdyż zastrzegamy sobie prawo do braku odpowiedzi na reklamację w przypadku braku podania lub podania nieprawidłowych informacji.

 

 

 

Zasady świadczenia usług:
 

1. Właściciel strony i sklepu oraz firma obsługująca płatności nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez klienta w trakcie użytkowania sklepu.

2. W przypadku otrzymania BANA klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu.

3. Wszystkie wirtualne budowle oraz pomysły wykorzystane na serwerze / dla serwera lub aktualnie są używane na serwerze są własnością serwera i nikomu, kto tworzył tą zawartość, nie przysługują zwroty / rekompensaty.

4. Usługi po dokonaniu płatności przyznawane są od razu.

5. W przypadku nieotrzymania usługi w wyniku błędu KILL4U.PL czas na zgłoszenie problemu przez KLIENTA wynosi 30 dni.