asu small logo

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

1.1. Przedmiotem kupna są wirtualne przedmioty w grze. 
1.2. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podawane są w walucie wPLN. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. 
1.3. Zawarcie umowy między dwiema stronami następuje po złożeniu zamówienia, które jest wiążące w chwili, gdy do Administratora trafi potwierdzenie złożenia zamówienia oraz pieniądze.

 

WARUNKI KUPNA

2.1. 
Usługa jest otrzymywana natychmiastowo po otrzymaniu płatności.PŁATNOŚCI

3.1. Sprzedającym jest firma, LINK-TECH sp. z o.o. (NIP: 5273026449, REGON: 523574058, KRS 0001000491) al. Jana Pawła II 43A / 37B 01-001 Warszawa
3.2. Dostawcą płatności internetowych jest Instytucja Payments Lab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, NIP 5252825300, KRS 0000845085. Jeśli nie otrzymałeś kodu zwrotnego skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej https://paybylink.pl/kontakt/ w przypadku problemów z produktem bądź błędnym działaniem kodu zwrotnego należy skontaktowac się ze Sprzedającym pod adresem email [email protected] oraz PayPal.com
3.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezatwierdzone, przypadkowe lub nieautoryzowane transakcje.
3.4. Blokada konta na wynik złamania Regulaminu sprzedawcy bądź Regulaminu platformy nie uprawnia do reklamacji wcześniej zakupionych produktów.
3.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, z powiadomieniem lub bez, dowolnej ceny produktu, która została ustalona.

 

INFORMACJE DLA KUPUJĄCEGO

3.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofywania z oferty, modyfikowania oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.
3.2. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz, gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin, Sprzedawca odstąpi od realizacji usługi.
3.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

3.4. Opis usługi VIP i SVIP: 3.4.1 Dostęp do specjalnych komend i funkcji, takich jak teleportacja, wybór broni czy nocny tryb gry. 3.4.2 Możliwość korzystania z prywatnych kanałów komunikacyjnych, takich jak prywatny czat, aby móc rozmawiać z innymi graczami. 3.4.3 Wpływ na ustawienia gry, takie jak szybkość biegu, ilość obrażeń zadawanych przez broń, czy szybkość odnawiania zdrowia. 3.4.4 Możliwość zmiany skórek broni, co daje graczom indywidualny styl i wyróżnia ich na serwerze. 3.4.5 Dostęp do specjalnych map, trybów gry i serwerów z mniejszą liczbą graczy. 3.4.6 Preferencyjne traktowanie przez administrację serwera, która zapewnia szybszą pomoc i rozwiązywanie problemów, a także możliwość zgłaszania innych graczy, którzy łamią zasady gry.

 

REKLAMACJE

4.1. Rekompensata może zostać przyznana Klientowi tylko w sytuacji, gdy Usługa była niedostępna przez określony czas lub, gdy błędy związane z Usługą wynikają z niekompetencji Administratora.
4.2. Klient zdaje sobie sprawę, że natychmiastowe skorzystanie z wirtualnej Usługi oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy z Usługodawcą oraz z jego Dostawcą ( np. po wysłaniu SMS-Premium, przesłaniu przelewu online lub przekazaniu PSC ). 
4.3. Kupujący akceptuje regulaminy usług, a także musi mieć świadomość, że kupując usługę nie zwalnia go od przestrzegania regulaminu, zasad serwera.

4.4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. 

 

Kontakt z administratorem sklepu:

E-MAIL: [email protected]