asu small logo

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

1.1. Przedmiotem kupna są wirtualne przedmioty w grze. 
1.2. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podawane są w walucie wPLN. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. 
1.3. Zawarcie umowy między dwiema stronami następuje po złożeniu zamówienia, które jest wiążące w chwili, gdy do Administratora trafi potwierdzenie złożenia zamówienia oraz pieniądze.

 

WARUNKI KUPNA

2.1. 
Usługa jest otrzymywana natychmiastowo po otrzymaniu płatności.PŁATNOŚCI

3.1. Sprzedającym jest firma, ZEN Filip Mamok (NIP: 6423230940, REGON: 389470371).
3.2. Dostawcą płatności internetowych jest Robert Paszkowski, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Systemy Płatnicze, ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, NIP: 1182105129, REGON: 360726494. Jeśli nie otrzymałeś kodu zwrotnego skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej https://paybylink.pl/kontakt/ w przypadku problemów z produktem bądź błędnym działaniem kodu zwrotnego należy skontaktowac się ze Sprzedającym pod adresem email [email protected] oraz PayPal.com
3.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezatwierdzone, przypadkowe lub nieautoryzowane transakcje.
3.4. Blokada konta na wynik złamania Regulaminu sprzedawcy bądź Regulaminu platformy nie uprawnia do reklamacji wcześniej zakupionych produktów.
3.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, z powiadomieniem lub bez, dowolnej ceny produktu, która została ustalona.

 

INFORMACJE DLA KUPUJĄCEGO

3.1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usług znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz ich wycofywania z oferty, modyfikowania oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili.
3.2. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz, gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin, Sprzedawca odstąpi od realizacji usługi.
3.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

 

REKLAMACJE

4.1. Rekompensata może zostać przyznana Klientowi tylko w sytuacji, gdy Usługa była niedostępna przez określony czas lub, gdy błędy związane z Usługą wynikają z niekompetencji Administratora.
4.2. Klient zdaje sobie sprawę, że natychmiastowe skorzystanie z wirtualnej Usługi oznacza utratę prawa do odstąpienia od umowy z Usługodawcą oraz z jego Dostawcą ( np. po wysłaniu SMS-Premium, przesłaniu przelewu online lub przekazaniu PSC ). 
4.3. Kupujący akceptuje regulaminy usług, a także musi mieć świadomość, że kupując usługę nie zwalnia go od przestrzegania regulaminu, zasad serwera.

4.4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. 

 

Kontakt z administratorem sklepu:

E-MAIL: [email protected]